Ảnh đẹp Phú Thọ

Đền Lăng Sương

Đền Lăng Sương

Đền Lăng Sương nằm trong hệ thống các di tích thờ Tản Viên vùng ven sông Đà và vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ thờ Tản viên Sơn Thánh là một trong bốn vị thần “tứ bất tử” của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tổng hợp hình ảnh Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016