Thông tin Du lịch

Hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Phú Thọ

Bộ tài liệu về hệ thống nhận diện Thương hiệu Du lịch Phú Thọ được sử dụng như một công cụ nhằm quản trị hình ảnh thương hiệu một cách đồng bộ và nhất quán. Bộ tài liệu này chỉ rõ bản sắc của thương hiệu Du lịch Phú Thọ và các nguyên tắc cơ bản, các quy định khi sử dụng hình ảnh thương hiệu trong quá trình truyền thông và ứng dụng vào thực tế, ngoài ra còn giúp cho mọi người hiểu rõ và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu một cách đúng đắn nhất trong từng trường hợp cụ thể. Để đảm bảo về mặt kỹ thuật yêu cầu các khi sử dụng các logo, biểu tượng luôn phải được tái bản từ bản gốc để tránh việc làm sai lệch chuẩn màu hay cấu trúc của biểu tượng nhận diện Thương hiệu Du lịch Phú Thọ.

logo du lich phu tho

 

1. Bộ logo và màu sắc Bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Phú Thọ

2. Ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Phú Thọ sử dụng trên mọi chất liệu

3. Logo Du lịch Phú Thọ

Các tin liên quan