Tin tức - Sự kiện Du lịch

Sở VHTTDL Phú Thọ tham gia hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 28/11/2017, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành ở các điểm cầu.

Tại điểm cầu Phú Thọ với sự tham gia của Sở VHTTDL Phú Thọ do đồng chí Vũ Trường Thành – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng lãnh đạo các phòng Quản lý Du lịch, Phát triển tài nguyên du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

24252177_1784176211888578_1352001472_n

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Thọ

Với mục tiêu đến năm 2020, đưa ngành du lịch của nước ta cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hội nghị nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, 15 đề án cụ thể trong lĩnh vực du lịch. Phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH; thu hút khoảng 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD…

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ngành du lịch Phú Thọ đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 04 tháng 4 năm 2017. Trong đó đã xác định phát triển du lịch Phú Thọ là một trong bốn khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng bền vững dựa trên nền tảng giá trị các tài nguyên nhân văn kết hợp với tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh; Tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển đến năm 2020, định hướng đến  năm 2030.

Qua hội nghị, Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đề nghị các cấp, các ngành quán triệt quan điểm của Bộ Chính trị phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, đánh giá những tồn tại, khó khăn, các biện pháp, giải pháp cụ thể để vận dụng vào từng địa phương thúc đẩy phát triển du lịch tiến nhanh về mọi mặt. Trên cơ sở đó, ngành du lịch Phú Thọ cùng với cả nước phát huy cao độ mọi nguồn lực, thế mạnh tiềm năng, thúc đẩy hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư mở rộng không gian du lịch, phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng bền vững, từng bước đưa du lịch là một trong bốn khâu đột phá để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đức Hiệp – Trung tâm TTXTDL

 

Các tin liên quan