Thông tin Du lịch

Hệ thống bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.(846519- 848739)

Bệnh viện Điều dưỡng:

Địa chỉ:Đường Nguyễn Du - phường Nông Trang - TP.ViệtTrì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.848286

Bệnh viện Y học Cổ truyền: (Bệnh viện Đông Y)

Địa chỉ: Đường Trần Phú - phường Gia Cẩm - TP.Việt Tr ì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 845180

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 846425

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ Trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 846385

Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.(822311- 822319)

Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao

Địa chỉ: Xã Chu Hóa - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.825029

Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.873176

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Địa chỉ: Thị trấn Tam Nông - huyện Tam Nông- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.879134

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê

Địa chỉ:Thị trấn Sông Thao- huyện Cẩm Khê- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.889151

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.870147

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy - huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.877005

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.829398

Bệnh viện chè khu vực Sông Lô

Địa chỉ: Khu 4- thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.885329

Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng

Địa chỉ:Thị trấn Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.880215

Các tin liên quan