Tin địa phương

Sở VHTTDL Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn - Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự Hội nghị có các lãnh đạo và công chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh gồm Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hòa Bình.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chương trình, kế hoạch công tác của từng Sở, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Các tỉnh trong Cụm thi đua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, trong đó có nhiều nội dung công việc đạt hiệu quả, chất lượng cao.

Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, tổ chức thi đua phù hợp với tình hình thực tế, nội dung thi đua bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; chú trọng đánh giá các nội dung chuyên đề, các mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, nhân rộng, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch gắn với phong trào thi đua khen thưởng, nhìn nhận những tồn tại hạn chế và đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn công tác thi đua - khen thưởng trong năm 2023.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị gồm Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thưởng Bẳng khen cho các đơn vị còn lại; đồng thời thống nhất bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên làm Cụm trưởng Cụm thi đua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2023./.

(Nguồn: Báo Tổng cục Du lịch)

Các tin liên quan